Snář sebepoznání

Hlubina

  • symbolizuje potenciál mezi žitým stavem vědomí a jednorázově dosaženým zážitkem, takto se může ukazovat skok do vyšších stavů vědomí i hloubka podvědomé mysli
  • hlubina propasti: varovný sen, který upozorňuje na negativní současný život a nevhodnou náplň vědomí, což hrozí pádem právě do této propasti
  • ohrožující hlubina: je negativní, když z hlubin vystupují příšery, neznámé bytosti a ohrožují snícího, neboť to symbolizuje, že snící nezvládl podvědomé obsahy vlastní mysli
  • apokalyptická hlubina: někdy se ve snech může objevit i taková propast, že dno není vidět a její šíře jako by pohlcovala celý svět, nevědomí tak naznačuje snícímu neradostný osud lidstva, které ve svém bezbřehém egoismu ničí planetu Zemi
  • je velice kladné, když jsou v hlubině rozeznatelné předměty i bytosti, když je jasně rozeznatelný reliéf dna a když nic z hlubin snícího nepřekvapuje, neboť to značí, že pochopil obsahy vlastního podvědomí
  • Lao-c´*47 říká: „Dokonalost mysli je v její hloubce.“ a hlubiny mohou ukazovat právě tuto mystickou pravdu