Snář sebepoznání

Hluk

  • na rozdíl od snových obrazů nemusí hluk pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulzy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější zvuk zapracovat do právě probíhajících snových obrazů – takový hluk pak nenese žádnou snovou symboliku
  • patří téměř vždy pudové rovině a u hlučných osob zároveň egoistické touze po zviditelnění; v drtivé většině přichází hluk zdola, čímž ukazuje na svůj pudový původ
  • hlučné děti: symbolizují vzrůstající touhu prosadit se
  • hlučná dospívající mládež: vzrůstající síla pudů a živočišnosti ve snícím; v tomto období je dobré dát si pozor na podvědomou snahu o sexuální vyžití za každou cenu
  • snaha uniknout nepříjemnému zvuku (i hlučné hudbě): může vést snícího k poznávání jiných rovin (například citové či duchovní) nebo jiných stavů vědomí
  • je velice dobré mít pochopení s hlučnými lidmi a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu
  • proměnit hluk v ticho: tento vzácný obraz symbolizuje pochopení prázdnoty všech zvuků, které se v poznání rozplývají stejně jako všechna jména a všechny tvary; více o prožitku stavu „existence, vědomí a blaho“ viz archetyp Pozornost; tento obraz ukazuje význam ztišení mysli pro zdárný psychický a duchovní vývoj