Snář sebepoznání

Hmat

  • na rozdíl od snových obrazů nemusí hmat pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulzy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější hmatový podnět zapracovat do právě probíhajících snových obrazů – takový podnět pak nenese žádnou snovou symboliku
  • v nejnižší formě slouží k sexuálnímu ukájení, pak k záchraně ze složité situace, když je odstraněn jeden ze smyslů (například zrak), a v nevyšší formě je schopen zjišťovat jevy pod povrchem běžných událostí (příčiny, jež se stanou důsledky v budoucím čase, nebo minulost předmětu)