Snář sebepoznání

Hmota

  • umělá: kladný vztah k přírodě symbolizuje rozumné nakládání s umělohmotnými odpady
  • tvarovat umělou hmotu: jedině za tepla (oheň = činy) má umělá hmota vlastnosti lákající snícího tvarovat a tvořit, tímto způsobem může snový obraz ukázat plynulost procesu sebezdokonalování
  • polotuhá: kombinace země a vody předurčuje takovou hmotu k hnětení a tvarování; takový obraz často ukazuje plynulost procesu sebezdokonalování
  • pohonná: viz benzin nebo viz nafta
  • obživlá: přináší do vědomí snícího zcela nový pohled na vnější svět; je častým obrazem archetypu UFO iniciační obřady jako představitelka neznámého a nepoznaného
  • prvotní: prima materia (viz archetyp Alchymista)