Snář sebepoznání

Hmyz

 • sedící na hlavě či létající kolem hlavy (vyjma motýlů a včel): představuje dotěrné myšlenky, výčitky svědomí
 • napadení hmyzem: výčitky svědomí
 • jakmile začneme pracovat na zkvalitňování mysli, dojde k rozdělní myšlenek na závadné, neutrální a kladné, pak zákonitě dojde k významnému „rojení“ dotěrných myšlenek a výčitek svědomí (hmyzu) ve snech
 • štípající, kousající, bodající, puchýř po hmyzím bodnutí (často krvácející): hmyzem personifikované dotěrné myšlenky nemusí mít negativní dopad, neboť po štípnutí může palčivá bolest nastartovat pozitivní změnu chování a jednání
 • sající snícímu krev: pozor – nevyrovnanost, nesoustředěnost a roztěkanost ústí do budoucí krize, ale po bolestném prožitku téměř vždy přichází oslabení ega (úbytek krve)
 • se žihadlem: nositel žihadla je znázorněním nebezpečných myšlenek sexuálního charakteru; žihadlo symbolizuje falus, jed vytékající nebo stříkající ze žihadla je semenem a otok je synonymem nechtěného těhotenství (zejména ve snech žen) nebo podvědomým předváděním ženské stránky (zejména ve snech mužů)
 • hmyz kladoucí vajíčka larev (i do těla snícího), vývoj larvy, zabíjení larev hmyzu: viz larva
 • krmit hmyz: započetí práce s nevědomými obsahy mysli
 • zbavit se obtížného hmyzu: jedině nastolení citové nebo duchovní náplně mysli dokáže snícího bez problémů a natrvalo ochránit před útoky i před samotnou existencí dotěrného hmyzu ve snech
 • sociální (mravenci, termiti): může být synonymem uspořádání lidské společnosti
 • lezoucí, žijící skrytě pod zemí, pod stromovou kůrou a podobně (škvoři, brouci): myšlenky a výčitky svědomí, které snícího obtěžují, koušou a bolí, vystupují z podvědomí
 • parazitní (blecha, klíště a podobně): nepříjemné myšlenky nebo nervové podráždění
 • žijící na vodní hladině či v těsné blízkosti: bruslařky, vodoměrky, potápníci, znakoplavky symbolizují myšlenky „žijící“ na rozhraní vědomí a podvědomí; další viz hladina
 • neznámý: dosud nedostupné a překvapivé obsahy mysli (myšlenky)
 • odhánět hmyz kloboukem: ochrana mysli proti dotěrným myšlenkám
 • hubení hmyzu, lapač hmyzu: jsou synonymem likvidace nežádoucích myšlenek a vyprazdňování mysli (lapač hmyzu s feromony: viz feromon)