Snář sebepoznání

Hnětení těsta

  • základní prvky představující zemi a vodu se navzájem mísí, což už samo o sobě představuje započetí práce na vlastním sebezdokonalení (do symbolů další vývojové fáze vstoupí vzduch – kvasnice a oheň – pec); hnětení je synonymem známé cesty, neboť hníst můžeme i se zavřenýma očima
  • představuje plynulost a neohraničenost, neboť těsto je bez hran a zlomů
  • může ale znamenat i pád do pudového, neboť prostřednictvím hmatu dává vzpomenout na smyslnou rozkoš milostného objetí a touhu pronikání do nitra předmětů (pohlavní spojení)