Snář sebepoznání

Hněv

  • nechat se unést vlastním hněvem: jakýkoliv hněv patří pouze egu a hořké frustraci, že svět a lidé kolem nejsou podle představ snícího, avšak i v tomto negativním symbolu je kus pozitivního, protože jedině když si uvědomíme vlastní chybu, dokážeme ji v budoucnosti eliminovat
  • zažívat hněv druhých: symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy rozhněvaného člověka za jediným účelem: asimilovat hněv nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti