Snář sebepoznání

Hoblík

  • pracovat s ním: formování přírodního živočišného principu v sobě samém k obrazu, principu, jehož podstatu vystihuje tvar a charakter hoblovaného předmětu; ale pozor, vše dřevěné má vždy pudovou podstatu, která se ani přepracováním do účelných předmětů nemůže vytratit; budování osobnosti snícího (více o budování osobnosti v archetypu Persona a Individualita)
  • uvědomit si opakované pohyby při hoblování: obraz je synonymem věčného principu soulože