Snář sebepoznání

Hoboj

  • poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši
  • další podrobnosti viz hudba