Snář sebepoznání

Hodiny, hodinky

 • najít, dostat: nalezení nového partnerského vztahu nebo citové prohloubení stávajícího vztahu; podle vzhledu nalezených hodin lze usuzovat i kvalitu budoucího partnerského vztahu; pokud nalezené hodinky nefungují, pak symbolizují marnou snahu o navázání kvalitního partnerského vztahu
 • často ukazují minulé, již ukončené vztahy snícího, a to jen proto, aby se vybila přání minulosti a snící očištěn od starých vztahů mohl vstoupit do nového životního období
 • staré: dřívější vztahy a podvědomá touha vrátit se do romantických zážitků minulosti
 • seřizovat: dávat ručičky zpět symbolizuje snahu prodloužit určité období či zážitek, naopak dává-li snící ručičky vpřed, pak se snaží o urychlení současného nepříjemného období
 • díra v hodinách: díky sexualitě snícího je ohrožován některý z jeho současných vztahů
 • poničené: pokud ještě tikají, lze tento partnerský vztah zachránit
 • stojící, rozpadající se, rozbité: ukončení partnerského vztahu
 • stojící hodiny se při příchodu snícího sami rozejdou: nalezení nového partnerského vztahu vzejde z iniciativy snícího
 • vlastnit vícero hodinek: podle počtu hodinek lze usuzovat na počet partnerských vztahů, nebo v méně negativním případě podvědomou touhu po naplnění několika vztahů najednou; většinou již samotný sen ukáže, jak negativní vyústění může takový stav přinést
 • vícero nefunkčních hodinek: pokud se nejedná o důsledek cíleného nechtění partnerských vztahů (například celibát), pak nastává období problematického navazování partnerských vztahů, a proto by v tomto období bylo lépe pracovat na sobě a najít důvody tohoto stavu ve vlastních nešvarech
 • vidět mnoho hodin – každé jdou jinak: schopnost snícího rozeznat různé odstíny partnerských vztahů ve svém okolí
 • nemít hodinky: nemít žádný partnerský vztah
 • s černým ciferníkem a zlatými ručičkami: krásný, leč bolestivý partnerský vztah
 • ukradené: do partnerského vztahu zasáhne třetí osoba, kvůli níž bude vztah ukončen
 • v bytě jiných lidí (rodičů, sestry, přátel): ukazují na stav jejich vzájemného partnerství a občas i na roli snícího v tomto vztahu
 • dětské nebo hodiny umístěné v dětském pokoji: symbolizují vztah k sjednocení pudových protikladů, a tudíž i vztah k citové rovině
 • darovat: nesobecké vzdání se partnerského vztahu
 • prodat: vzdání se partnerského vztahu pro nějaké jiné výhody
 • přesýpací: viz přesýpací hodiny
 • proměňují se v jiné stroje nebo se k měření času přidávají další funkce (hodinky s vodotryskem, telefon, vysílačka, měřící přístroj, světové hodiny a podobně): jakmile se člověk vzdá partnerských vztahů, zákonitě musí v nevědomí a ve snech nastat proměna hodinek jako partnerského symbolu, čímž snícímu ukáže netušené možnosti budoucího vývoje