Snář sebepoznání

Holení, holič, holit se

  • zbavovat se vlasů, chlupů na těle: snaha o oslabení moci sexuality nad vlastním tělem, ale pozor, důsledek této činnosti, jež ukazuje snahu snícího po sebezdokonalení a snahu vystoupit na citovou rovinu, nechť je i varováním, neboť do nynějška budou obrazy sexuality nabírat bizarnějších, mocnějších a útočnějších forem
  • holení chlupů na těle symbolizuje podvědomou snahu snícího po uskutečnění božských stavů*68, které jsou zbaveny vší zvířeckosti (chlupů)
  • holení a stříhání vlasů zbavuje snícího zvířecí pudové podstaty
  • holič je v nevědomí a ve snech aktivním prvkem, jenž zmenšuje moc sexuality