Snář sebepoznání

Hon

  • na zvěř: částečně pozitivní sen, protože snící alespoň na nějaký čas likviduje část své pudové podstaty (zabíjet zvěř) nebo ji asimiluje (ochočit zvěř)
  • na lidi: má stejný význam jako hon na zvěř, neboť i lidé, kteří jsou „loveni a chytáni“, představují pudové personifikace
  • na snícího: velice negativní sen, protože staví snícího na úroveň zvěře, na úroveň pudové přirozenosti
  • honitba: představuje oblast aktivní likvidace pudových personifikací snícího