Snář sebepoznání

Horník

  • vidět horníka: dotýká se podprahových skutečností ukrytých v nitru, a protože jsou tyto skutečnosti převážně negativní, pak snícího znečistí (stejně jako prostředí podzemních chodeb znečistí horníka); pozor, negativní obsahy nelze zasunout či zapomenout, je důležité s nimi pracovat a pochopit je
  • vidět, jak horník vyfárá: nastává důležitá fáze asimilace zlých obsahů vlastní mysli a očišťování
  • být horníkem: všechny předchozí obrazy jsou podstatně zesílené