Snář sebepoznání

Horoskop

  • člověk zabývající se horoskopy: upozorňuje snícího, že tímto způsobem nelze dojít k hlubšímu chápání a možnost niterného rozvoje je zbytečně rozmělněna