Snář sebepoznání

Aura

  • zatímco jedinci, kteří vidí auru v denním vědomí, jsou velice vzácní, vnímání aury ve snech je podstatně častější (zrakem, čichem, hmatem, jen výjimečně sluchem a chutí, a zejména mimosmyslovým vnímáním)
  • snové vnímání aury může člověku přinést absolutně pravdivé informace o druhých lidech i o sobě samém, neboť v bytostném vyzařování nelze nic skrýt; černá, tmavé odstíny hnědých a rudých barev vyjadřují bytostné zlo a naopak světle modrá, přecházející ve zlatou zář a nakonec v bílé neoslnivé světlo patří dobrým lidem, světcům a božským bytostem