Snář sebepoznání

Host

 • určuje míru tolerance vůči svému okolí, ať už je snící v roli hosta nebo hostitele
 • role snového hosta nebo hostitele dává snícímu možnost na vlastní kůži poznat nešvary současného světa, nešvary, které v denním vědomí přehlíží, a tak má jedinečnou příležitost ozřejmit si správné vzorce chování a jednání, jež v kvapném prožívání denního života opustil
 • rodinné návštěvy: jsou ve snech nejčastější a snícího konfrontují v postavách rodičů s jeho vnitřním vzorem, který byl dán výchovou (viz archetyp Otec – Matka), v postavách dětí s touhou po sjednocení (viz archetyp Puer – Kora), v postavách zlých sourozenců se stínem (viz archetyp Stín) a v postavách některých příbuzných s moudrostí (viz archetyp Moudrý stařec)
 • být hostem: snové prostředí, v němž je snící hostem, symbolizuje současnou náplň mysli, proto je lépe být váženým hostem v zámcích, v uměleckých galeriích (v dobách klidu a míru v duši) než hostem v nepřívětivých domácnostech a v nepřátelském prostředí (v dobách emoční rozervanosti)
 • mít hosta: ukazuje přímou konfrontaci snícího se skrytými vlastnostmi v personifikaci hosta a možnost pochopení vlastní role i vlastní minulosti; pro klid mysli je nutné dospět k toleranci, odpuštění a indiferenci se všemi rolemi hostů, teprve pak je dosaženo asimilace negativních vlastností vyššími zřeteli
 • v hospodě, restauraci: viz hospoda
 • časté návštěvy určitých osob: vůči této osobě podvědomě cítíme nějaký dluh a nyní prostřednictvím mocného nevědomí a při správném chování máme možnost tento dluh smazat; takové návštěvy (včetně rodinných) dávají naději předem nalézt nejvhodnější řešení současného, či dokonce budoucího konfliktu
 • snové návštěvy často odrážejí přání normalizovat nepovedené vztahy vlastního života (například odloučení, rozvedené manželství, odchod z domova, otevřené nepřátelství, hádky a podobně)
 • navštěvovat nebo hostit můžeme i svět duchů a therianthropů*22 (viz archetyp Témata zničení světa) nebo svět mimozemských civilizací (viz archetyp UFO iniciační obřady)
 • některým váženým hostům či hostitelům z citové či dokonce z duchovní roviny ukazujeme nezapomenutelné a krásné prožitky jiných stavů vědomí, aby došlo k vyrovnání sjednocovaných mužských a ženských aspektů (například při potřebě posílit citovou animu muž vypráví své sestře nebo jiné představitelce citové animy vlastní duchovní prožitek*73)
 • vysoko postavený host či hostitel: snící se může při kladné náplni mysli setkat s duchovními celebritami nejen tohoto světa, ale při ovládnutí emocí a myšlenek i s lidmi, kteří tvoří mocenské struktury (vladaři, prezidenti, premiéři a podobně), pak takový host může představovat buď člověka, který vstoupil jako řídící či alespoň usměrňující prvek do života snícího, nebo může symbolizovat změnu myšlení, kdy nízké, pudové, vymění za nový nadsvětský pohled