Snář sebepoznání

Houby (vyjma dřevokazných)

 • nejsilnější snový sexuální symbol nejen schopností pojímat a vylučovat tekutinu jako pohlavní orgány, ale i tvar některých hub je podoben penisu a jiných zase ženským pohlavním orgánům; v dalších houbách můžeme rozpoznat i symbol pohlavního aktu v noze pronikající do klobouku a některé houby mají ukryté své symbolické „panenství“ v roušce zvané „hymenium“
 • je důležité si uvědomit, že bez vody (a tedy bez citu) by sexualita (zde symbol houby) byla pouhou vyprahlou zemí, že cit je základem sexuality, přestože v dnešní době, kdy je promiskuita vyzdvihována nad poctivý citový život, se zdá, že sex je čistým pudem bez špetky citu
 • houby či jejich výtrusy: mohou být překvapivě nebezpečné i jiným pudovým symbolům, protože pozřená houba si uvnitř pudového začne žádat vodu (city) a právě city zahubí jiný pudový symbol; ovšem takový případ není vítězstvím, ale jen převlečením jednoho nebezpečí za druhé
 • podhoubí: představuje podvědomí, z něhož samovolně sexualita vyrůstá
 • rostoucí z pařezu: přetváření jednoho pudového symbolu v druhý ponechává snícího v moci pudového života
 • proměna tabáku v houbu či houby v tabák: jeden z názorných příkladů provázanosti sexuální symboliky a různých závislostí
 • s kým houby sbíráme či jíme, s ním chceme navázat citový a mimo rodinných příslušníků i sexuální vztah
 • někdo nasbírá snícímu houby: nabídka citového, eroticky laděného vztahu či možný sexuální vztah
 • sběr hub spolu s rodiči: hledání takové sexuality, která by budovala příznivé rodinné a partnerské vztahy (zde je často patrný Oidipův komplex*49 a Elektřin komplex*50)
 • houby (nejčastěji hledání, sběr a čištění) ve spojení se sourozenci či dětmi: citová anima (citový animus) nebo touha po sjednocení (děti) ve prospěch citové roviny pomáhají snícímu rozpoznávat podstatu tohoto symbolu
 • čistit: snaha očistit vlastní sexuální stránku, snaha oprostit se od pudového závaží a přidat do současných sexuálních vztahů více citu
 • příprava hub (nejčastěji vařit, smažit): snaha přetvořit vnitřní sexuální tlaky
 • srostlé houby: symbolizují souznění několika lidí (buď muže a ženy nebo při větším počtu srostlých hub rodinu) v citu i v sexuálním životě
 • nejedlé či jedovaté houby: zakázaná sexualita, morální zábrany překročit práh a ochutnat to zakázané; také mohou vyjadřovat možné sexuální vztahy, kterých se snící podvědomě zříká
 • staré: už známá sexualita, staré sexuální vztahy
 • mladé: rodící se sexualita, která může přinést nový vztah
 • na stole: touha rozpoznat podvědomé sexuální tlaky a povýšit svůj život na citovou rovinu
 • houba se ve vodě zvětší (i několikanásobně): silný cit (voda) bude brzy vystřídán značně posílenou složkou sexuálního chtění (zvětšená houba)
 • houbová polévka: do citů se vkrádá silná erotická a sexuální symbolika
 • červi v houbách, plíseň na houbách: rozkladný proces, v němž se sexualita rozkládá na další substance potřebné pro vznik citového života, což je velice kladný obraz, neboť potvrzuje rozpad sexuálního symbolu v nevědomí, jeho budoucí proměnu a život na citové rovině; k vysvětlení symbolu může přispět i barva červa v houbě (viz barva)
 • dávat houby druhým lidem: vzdávání se možných citových a sexuálních vazeb ve prospěch druhých lidí, ale současně i nebezpečí navázání sexuálního vztahu právě s touto osobou, přestože si to snící vědomě nepřeje
 • houby jako sexuální symbol ničí vyšší duchovní vědomí představované například mimozemšťanem
 • zmrzlé, v zimě: duchovní náplň vědomí likviduje životaschopnost sexuality znázorněné symbolem houby
 • asketický stav mysli a dobře prováděný celibát by měl po bouřlivém vývoji tohoto snového symbolu dostat snícího do takového stavu, v němž nebude houby sbírat a jíst, stane se indiferentním