Snář sebepoznání

Houpací křeslo, kůň, houpačka

  • snící touží po klidu, jenž vychází z prenatálního stavu plodu v bezpečném lůně matky; protože prenatální vzpomínky časem zeslabují, je jasné, že se tento symbol objevuje zejména ve snech dětí a mladých lidí, a naopak ve snech starých lidí, kteří tak na sklonku života vyjadřují podvědomou touhu po opětovném zrození
  • strach, zranění, nebezpečí na houpačce, nepříjemný pocit při houpání: je důsledkem tzv. špatného lůna*57 (více o tomto tématu viz archetyp Bazální perinatální matrice)