Snář sebepoznání

Hra

 • je zrcadlem duše, zrcadlem, v němž je vysoko hodnocena upřímnost a spontánnost, proto je dobré ctít hru podle pravidel a falešným hrám se vyhýbat
 • vidět život jako hru (včetně vážných a bolestných témat): teprve když člověk začne vidět život jako něco nevážného a hravého s dětskou nevinností*51 v srdci, spadne z něj všechna tíže osudu, všechen strach ze života i ze smrti
 • mění se ve snovou realitu: nádherná ukázka karmického vznikání, jež vychází z karmického zákona*34 (myšlenka je před očima snícího proměněna v realitu, která se následně, a většinou bolestně, dotkne snícího jako důsledek)
 • s dítětem: velice pozitivní, neboť snící posiluje citovou náplň mysli; takové sny se často odehrávají v člověku, který překypuje city, v člověku, který se snaží vyzařovat svou lásku do světa bez ohledu na to, co od světa dostane zpět
 • odmítnout hru s dítětem: velice negativní, neboť snící povyšuje rozum nad city
 • zažít v dospělosti hru jako dítě: to není infantilní*62 fantazie či bezpředmětná vzpomínka na dětství, ale moudré vedení snícího do bran citového života, aby mu zde mohla být odhalena tajemství prenatálního stavu (viz archetyp Bazální perinatální matrice) a posléze i další tajemství nitra člověka – prozatím ukrytá za závojem chtění a nechtění, za závojem závislostí
 • absurdní hra: viz absurdita, absurdní
 • dětská hra, kterou snící nechápe: nevědomí ukazuje snícímu nedostatky v procesu sjednocování a problémy ve snaze vystoupat na citovou rovinu; ovšem je kladné, pokud snící odrazuje děti od eroticky laděných hrátek
 • dítě hrající si s drátem: sexuálně laděné emoční vztahy se probouzejí
 • děti hrající si u kaluže: na poli sjednocování protikladných složek pudových anima – animus se brzy začne dít něco zajímavého (proces sjednocování je uveden v archetypu Anima – Animus)
 • výsledek hry: viz prohra nebo viz výhra
 • biliár, kulečník: viz biliár
 • divadelní: viz divadlo
 • hazardní: viz hazard
 • na hudební nástroj: viz jednotlivý hudební nástroj a také viz hudba
 • v kostky: lehkomyslnost, nerozvážnost a ztráta
 • hrát karty sám či jen vidět: pouze pudová složka lidské duše se sníží ke snové karetní hře; je třeba si uvědomit, že karty, které má snící v ruce, znázorňují osud, jenž nemůže být vůlí člověka změněn
 • míčová: viz fotbal
 • počítačová, videohra: pokud se nejedná o velice škodlivé a varující opakování obrazů z denního vědomí (například při neustálém hraní těchto her), pak hra zrcadlí obsah mysli snícího a výklad záleží na obsahu hry
 • s rytmickými pohyby: symbolické znázornění pohlavního aktu
 • s vlastním tělem (včetně vlasů): zcela jednoznačně masturbace a touha po tělesném milování
 • hrát raněného: symbolizuje snahu vyhnout se nepříjemným událostem a emočním střetům
 • hrát mrtvého (většinou v případech ohrožení): podvědomá touha po klidu a míru, touha osvobodit se od strachu a emočních tlaků; někdy se může jednat o podvědomou vzpomínku na proces porodu (více viz archetyp Bazální perinatální matrice)
 • se zvířaty: snaha poznat pudy symbolizované zvířetem a snaha odlehčit vlastní pudovou závislost
 • s medvědem: pokud se hra nepromění v boj či ohrožení snícího, pak se jedná o výsledek asimilace pudového symbolu vědomím vyšších rovin (citové a duchovní) a medvěd, který ztratil svou pudovou podstatu, se stává oddaným přítelem
 • se psem: je hrou s vlastní pudovou stránkou, proto je na místě otázka, zda důsledky takové nebezpečné hry citové prožívání snícího unese beze škod
 • s tygrem: jeden z vrcholných obrazů se symbolem tygra, neboť z bezelstné hry čiší láska a vzájemná oddanost, čímž je definitivně potvrzena asimilace pudové podstaty symbolu (asimilace sexuální touhy)
 • s lvem: jeden z vrcholných obrazů se symbolem lva, neboť z bezelstné hry čiší láska a vzájemná oddanost, čímž je definitivně potvrzena asimilace pudové podstaty symbolu (asimilace sexuální náruživosti)
 • s plyšovými zvířátky, s figurkami zvířat: pudy představované jednotlivými druhy zvířat jsou již překonané, a proto se jich není třeba obávat, nejlépe je přímo ve snu vidět proměnu skutečného zvířete v hračku, pak je výše popsaný význam zcela jednoznačný; odehrává-li se takováto hra ve snu dítěte, pak lze s jistotou tvrdit, že v období dospívání bude každopádně docházet k proměně plyšových zvířátek a figurek ve skutečné zvířecí druhy a naděje lehce překonatelných pudů s rostoucí sexualitou velice rychle pohasnou (také viz figurka)
 • hrát si se zapalovačem či se zápalkou: obraz je synonymem masturbace či poddávání se zničující vášni a žádostivosti
 • hra s panenkou: může se vztahovat k tomu, co kdysi snící udělal nebo chtěl někomu udělat (splnění vytěsněných přání)
 • hra se změní v sexuální chtění či v samotný sex: jedině srdce naplněné soucitem s lidmi v zajetí pudového prožívání dokáže ovládnout chtění, jinak je to jeden z mnoha nepodařených pokusů vybřednout z pudového prožívání
 • zvířata si hrají mezi sebou, hrající si mládě: pokud se snící do jejich hry nezapojuje, pak tento snový obraz umožní snícímu snadněji rozpoznávat vlastní závislosti v denním životě
 • s výkaly: strach o peníze
 • hra, při níž záleží na intuici*64 a přemýšlení (například šachy): potvrzuje směřování snícího k duchovním principům; další podrobnosti viz šachy
 • vyžadující zručnost a šikovnost (i bojová hra): představuje schopnost snícího překonávat překážky a nesnáze
 • se symbolem kruhu nebo kola (například kolo štěstí): představa nepřetržitých koloběhů života
 • ve vodě, vodní hrátky: potvrzuje radostný stav citem naplněné mysli oproštěné od pudových obrazů (od sexuálních symbolů a jakékoliv erotiky), ovšem jen pokud se snící k těmto obrazům v samotném snu nesníží
 • na slepou bábu: dítě, žena či muž se zavázanýma očima symbolizuje citovou rovinu, protože se řídí srdcem, a tudíž k správnému rozhodnutí nepotřebuje smyslové oči
 • darovaná: nastavuje zrcadlo duše
 • je velice kladné, pokud se hra pojí s ledem a sněhem, neboť takové obrazy nenásilně a s hravostí spojují snícího s duchovní oblastí
 • mimozemšťanů: je velice prospěšné pokud se snící takovou hru učí a daleko prospěšnější je, pokud ji ovládá, neboť tím potvrzuje duchovní náplň svého vědomí
 • s létáním či jinými nadpřirozenými schopnostmi: nádherný sen z archetypu Řízená imaginace jako důsledek alespoň chvilkového vystoupení vědomí snícího na duchovní rovinu (viz archetyp Řízená imaginace)