Snář sebepoznání

Hranice (předěl)

 • většinou odděluje dva stavy mysli, jeden známý (vlast) a druhý méně známý (sousední země), proto je dobré, když sen o hranici doprovází uniforma, neboť disciplína je dostatečnou zárukou úspěšného poznávání
 • ve snech prochází zajímavým vývojem: zpočátku je v procesu poznávání hranice omezující (musíme stát, vystupovat, ukazovat doklady), poté při zachovávání vnitřní disciplíny (uniforma a vojenská hodnost) je hranice lehce a rychle překonatelná, abychom se nakonec domlouvali jazyky okolních zemí (aniž bychom je v denním vědomí znali), a tím potvrdili, že rozumíme nově poznaným oblastem mysli; započatý proces poznávání doplňují výjezdy přes hranice z vlasti do ciziny, jakmile však vstřebáme nové stavy mysli, pak se ve snech objevuje návrat z ciziny domů (přes hranice)
 • celnice a celník: viz celnice, celník
 • omylem překročené hranice: potvrzení náhodného proniknutí mysli do neznámých zákoutí vlastní psýché; na takových náhodných cestách bývá snící většinou nenápadně ochraňován citovou animou či citovým animem
 • chodit ilegálně přes hranice nebo převádět lidi: nestavíte se ke svým problémům přímo a marně se snažíte opustit stav mysli, který je vám vlastní
 • bloudit na hranici: zažijete něco zajímavého při objevování rozměru své duše; dále viz bloudění
 • železniční trať na hranicích: do procesu poznávání vstupuje dualita (koleje) jako brzdící prvek
 • boj nebo válka na hranicích: vztahuje se ke dvěma protikladným tendencím, a proto tento obraz doprovází schizofrenii; další podrobnosti viz boj, bojiště, bojovat
 • bránit hranice vlasti: obrana mysli před rušivými vlivy zvnějšku
 • hranice doplněná hrdinským bojem nebo mytologickými zážitky: může představovat práh smrti, který se dá překročit pouze mystickou smrtí*79 (více o tomto tématu v archetypu Stín)
 • stavět budovy na hranicích či v blízkosti hranic: takové stavby po dokončení umožní snícímu navázání pevnějších vazeb s nově poznanou psychickou oblastí
 • hranice lesa: často se objevuje při výstupu do hor; tento snový obraz prochází zajímavým vývojem, když nejprve tuto hranici registrujeme, dosahujeme, pak bráníme a překonáváme směrem do hor a nakonec se s novou náplní mysli a s novým náhledem na svět vracíme zpět
 • hraniční řeka: symbolizuje mystický „druhý břeh“ (viz břeh); takové překonání hranice není jednoduché a snící musí překonat mnoho bolestí, aby vše staré a nepotřebné (svou osobnost) zanechal na tomto původním břehu, který odpovídá dosavadní náplni mysli
 • ledu a sněhu: objevuje se hlavně při výstupu do hor; za ní nepřežívá nic pudového ani citového