Snář sebepoznání

Hrob

  • ve spojitosti s vlastní osobou (být v hrobě, jméno na hrobě a podobně): naděje pro budoucnost, neboť snící se vzdává sám sebe a v prožitku smrti ega rozpozná existenci skutečné individuality
  • kopat, vidět kopat: brzy odložíme další tížící břemeno a opět se nám bude lehčeji kráčet životem
  • prázdný: předzvěst vyřešených konfliktů a skonu starých názorů
  • vše, co do hrobu uložíme, co k hrobu dáváme, toho se v denním vědomí dobrovolně vzdáváme
  • hrob neznámého vojína: snící cítí potřebu něčeho se vzdát, aby opět nastolil klid v rozbouřené duši, aby přání nejitřila nezhojené rány, jen ještě neví, čeho by se měl vzdát
  • dávat květiny na hrob: marné touhy vrátit minulé; snící by si měl uvědomit, že útěchu nalezne ve svém srdci