Snář sebepoznání

Hrůzovláda

  • ať už je dílem jednotlivců, skupiny či dokonce státu, neměla by v snícím vyvolávat strach, ale naopak by v něm měla probudit hrdinu, který se pokusí hrůzovládu jednotlivců či skupin vykořenit (viz archetyp Hrdina)
  • může se týkat i pohnutých a bolestných prožitků uvnitř lůna matky v okamžiku prvních stahů, když je děložní hrdlo ještě zavřené (viz archetyp Bazální perinatální matrice)