Snář sebepoznání

Hubenost

  • sám být hubený: neměnný stav financí; tento obraz může symbolizovat i asketický stav zřeknutí se světa
  • hubnout: ztráta a problémy v životě
  • vidět hubené lidi nebo je vidět hubnout: při aktivním způsobu života lze získat majetek, popřípadě se brzy naskytne možnost výhodného podnikání
  • pokud obrazy s hubeností doprovázejí i jiné symboly citové roviny, pak se může jednat o nedostatek citu
  • hubená kráva: připravte se na nedostatek a strádání