Snář sebepoznání

Hudba

 • hudba a zpěv vyjadřuje vnitřní harmonii, má o stupeň větší souznění s nitrem než poezie, jež zbavuje mysl pout, a tak nás bezděky unáší mimo význam slov do stavu intuitivní vnímavosti
 • hudba, jež je těsně spjata s emocemi, posouvá snícího do citové roviny a dává mu možnost přehlédnout vše pudové právě z této roviny a rozeznat v pudových lákadlech jednoznačně brzdící prvek svého vývoje
 • patří citové rovině: hudbu provozující žena je citovou animou a hudbu provozující muž je citovým animem
 • hudební nástroj: poslech či provozování hudby jsou cestou k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši
 • falešná hudba, tóny, zpěv: disharmonie uvnitř duše; je nanejvýš nutné sladit vnější tlaky s vnitřním cítěním a dospět k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši
 • cikánská: viz cikán, cikánka
 • křesťanská: podobně jako liturgický zpěv je spojnicí mezi citovou rovinou, symbolizovanou hudbou i zpěvem, a duchovní rovinou, jež je skryta v obsahu
 • jako doprovod ke gymnastice: touha dovést pudové tělo do citového prožitku, proto cvičení vypadávající z rytmu hudby se vzdaluje citům a nezadržitelně upadá do smyslnosti a sexuální touhy
 • příliš hlasitá hudba: příliš mnoho emocí nemůže nikdy přivést člověka ke klidu a míru v duši
 • vojenská hudba: povyšuje vnitřní smysl symbolu hudby o disciplínu, ale pozor na vojenský perfekcionismus v denním vědomí
 • orchestru nebo jiného velkého tělesa: nástroje představující jednotlivé emoce se v orchestru sloučí v jedinou emoci – v lásku, pak orchestr v dokonalém souznění vyjadřuje ve víceúrovňovém prožitku stav sjednocení
 • talent v hudební oblasti: váže se k budování ega v citové oblasti
 • technika hraní na hudební nástroj: bývá alegorickým připodobněním meditační techniky; pokud k dobře zvládnuté technice snící přidá i vlastní niterné prožitky a intuici, pak má velkou naději poznat jeden z vysokých duchovních stavů