*15 Eleusinská mystéria

*15 Eleusinská mystéria – starořecké tajné obřady konané v Eleusině v západní Attice k poctě bohyně Démétér a Persefony. Jedno z nejstarších řeckých mystérií. Základní mýtus o putování Démétry, která hledala svou dceru Persefonu unesenou do podsvětí Hádem, je doplněn mýtem o Démétřině zjevení se v Eleusině. Eleusinská mystéria měla charakter agrární slavnosti, jejímž smyslem bylo zvýšit plodivost země.