*50 Elektřin komplex

*50 Elektřin komplex je název pro ženskou formu Oidipova komplexu, tedy podvědomý erotický vztah dcery k otci. Elektra podle řecké mytologie byla fixovaná na svého otce, od něhož se nemohla odloučit ani po jeho smrti.