*52 Pták Fénix

*52 Pták Fénix je mystickým symbolem starých Egypťanů. Přicházel jednou za 500 let, jakmile ucítil, že se blíží konec jeho života, upravil si hnízdo na vrcholku palmy a uděliv hnízdu plodivou sílu v něm skonal. Mladý Fénix zrozený z tohoto hnízda přenáší svého otce na oltář boha slunce a zde jej upaluje. Pozdější báje zestručnila složitý děj a hnízdo se starým Fénixem je zapalováno slunečními paprsky, aby přímo z popelu vyšel nový Fénix. Proto je Fénix obrazem veškerého obrození. Podobným symbolem je mayský bůh Quetzalcoatl*39, který sám sebe obětoval na pohřební hranici. Z plamenů pak vylétlo Quetzalcoatlovo srdce, které se na obloze přeměnilo v Jitřenku – Venuši. Pak všem lidem bůh Quetzalcoatl v podobě Venuše symbolizoval smrt a vzkříšení.