*57 Špatné lůno

*57 Špatné lůno je stav plodu v těle matky, když reaguje na nežádoucí látky (drogy, alkohol, nevolnost z nevhodné stravy, nemoc a podobně) přicházející z vnějšího prostředí (příjem živin pupeční šňůrou). Po takovém ohrožení budoucí dítě v představách reaguje prožíváním chemického útoku nebo chemického zamoření. Tyto prožitky jsou latentně v podvědomé mysli každého člověka a povstanou k vědomému životu jen tehdy, když otočí pozornost do svého nitra (ve chvílích utrpení a bolesti, v meditaci nebo v jiných duchovních cvičeních). Tyto zážitky pak jako jedny z prvních vystupují samovolně z podvědomé mysli, aby došlo k psychickému zpracování a konečnému pochopení.