*68 Realizace

*68 Realizace (z latiny) – uskutečnění je vyvrcholením mystického vývoje člověka v duchovních stavech (božských i nadbožských). Realizaci křesťanského mystika ve ztotožnění s utrpením Ježíše Krista popisuje Květoslav Minařík ve své autobiografii „Kečara“ (Canopus 1992, Canopus 1997).