*90 Dualismus

*90 Dualismus (podvojnost) je nauka o dvou rozličných podstatách, duševní a hmotné, což při subjektivním přístupu člověka vede do říše protikladů, a to protikladů, které musejí být na cestě k poznání sjednoceny. Lidé, kteří v nepoznaném vidí tajemství a zázraky, jsou idealisté, kdežto lidé, kteří se pyšně domnívají, že vše lze pochopit nezávisle na sebepoznání, jsou materialisté. Jedinou správnou cestou k prozření je sebepoznání a odosobnění, z něhož vychází správná objektivita jako základ poznání relativity všeho jsoucího.