Nová kniha Nová kniha

Snář sebepoznání

Zdarma přístupné každé druhé písmeno.
Téměř 3000 symbolů zdarma.

Drtivá většina současných snářů (s líbivými názvy jako Velký snář, Královský snář, Nostradamův snář a podobně) a výkladů snů vychází ze zjednodušeného pohledu na symbol – většinou z pudové a občas z citové roviny vědomí. Jakmile ale člověk touží poznat skutečnou podstatu snových sdělení, musí pracovat s nevědomými obsahy vlastní mysli a s obsahy snů aktivně. Cílem Snáře sebepoznání je pomoci všem, kteří se zajímají o skutečný význam svých snů.

JAK SPRÁVNĚ POCHOPIT VÝZNAM SNŮ

Když se například objeví děsivé sny, nemusí být výklady vždy negativní. Občas se ve snech objeví strašlivé vize atomových výbuchů či chemických válek, gigantické bouře, apokalyptické katastrofy či scény ponuré budoucnosti. Přitom stačí jen pochopit jejich podstatu a pryč bude strach, na jehož místo nastoupí pochopení a soucit. Výklady snů podle Snáře sebepoznání vedou člověka k pochopení sebe samého, a tím usnadňují jeho životní případně duchovní cestu.

PŘÍBĚH SNÁŘE SEBEPOZNÁNÍ – MŮJ PŘÍBĚH

Někdy kolem roku 1992 jsem vědomě započal svoji duchovní cestu. Při jedné z meditací mi vnitřní hlas radil, abych zapisoval své sny a snažil se tyto sny vyhodnocovat. Brzy jsem pochopil, že jednoduchá cesta, kterou propaguje většina běžných snářů či lexikonů symbolů, nefunguje, pochopil jsem, že horoskopy u mne nefungují, pochopil jsem, že jedinou cestou je trpělivá a tvrdá práce na porozumění vlastním činům, citům a myšlenkám a jejich ozdravění.

Více jak deset tisíc snů mi pomohlo vytvořit mapu nevědomí, která může být průvodcem každého člověka k hlubšímu poznání sebe sama, a tak vznikla kolem roku 2001 kniha Tajemství řádu nevědomí. Tuto knihu jsem zveřejnil na internetu a mnozí čtenáři ji velice kladně hodnotili a psali mi své sny s tím, že by chtěli poradit. Proto jsem začal tvořit Snář sebepoznání, který se nakonec rozrostl do obrovského rozsahu (více jak 6000 symbolů - 820 stran A4). Snář byl zveřejněn roku 2004 a posléze byl i dále doplňován o další symboly.

Když se ohlédnu zpět na toto období, uvědomuji si, že to nebyla vůbec jednoduchá cesta, ale podle ohlasu čtenářů vím, že knihy pomohly tisícům na jejich životní pouti. I těmto lidem patří můj dík, neboť oni rozšiřují obzory poznávání nevědomých procesů, čímž rozmnožují a vysílají myšlenky dobra do světa. Přijde čas, kdy sebepoznávání bude standartním procesem lidské populace na rozdíl od současné honby za penězi a mocí. Pokud se chcete pustit do tohoto dobrodružství, jste srdečně vítáni. A zároveň Vám gratuluji, že jste učinili první krok – uvažujete o změně.

VÝKLADEM SNŮ K SEBEPOZNÁNÍ / VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH SNŮ

Zvnitřňováním, postupným sebepoznáváním a pochopením sebe samých se ve snech postupně začnou objevovat zákonité obrazy (viz obrázek Mapa nevědomí s rozčleněním jednotlivých archetypů pod textem), které pak mohou vést člověka ke štěstí a k uskutečnění (k realizaci). Cesta jednotlivými archetypy je podrobně i s příklady popsána v knize Tajemství řádu nevědomí.

Snář vychází z historického odkazu mnohých světových psychologů (Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Stanislav Grof, John Weir Perry) i dávné historie výkladů snů (perský, egyptský, řecký) a mytologie (egyptské, řecké, severské, keltské, slovanské, japonské, americké, africké, australské). Kvalitu knih Snář sebepoznání a Tajemství řádu nevědomí ocenila i Národní knihovna České republiky tím, že je bude archivovat jako kulturní dědictví pro budoucí generace.

V sekci obchod jsou knihy Jak vykládat sny a Otázky a odpovědi od stejného autora. Tyto knihy pomáhají pochopit výklady snů jak z mužského, tak i z ženského pohledu a ukazují duchovní náhled na mnohá témata životní a duchovní cesty.

Plný přístup v obou jazykových verzích je za symbolickou cenu 75 Kč za rok. Snář sebepoznání je fulltextový, proto stačí začít psát do vyhledávacího pole a významy jednotlivých symbolů lze jednoduše a rychle dohledat.

mapa nevědomí

Mapa nevědomí s rozčleněním jednotlivých archetypů