Archetyp Témata zničení světa

    Spouštěcím impulsem archetypu Témata zničení světa je postupná změna světového (materialistického) názoru a vnitřní nespokojenost s vlastním umístěním v konceptu hmotného světa. Ovšem vytěsnění starého z podvědomí nelze tak jednoduše provést. Pokud se pouze zasune do pozadí, neuvolní místo novému náhledu a z pozadí bude moci ovlivňovat myšlení člověka nadále svými zkostnatělými názory. Nevědomí musí tento kardinální problém vyřešit jednou provždy totálním zničením. Jedinec zničené, zamořené a zdevastované „území“ vlastní mysli opustí a pak na toto vyprázdněné místo vytěsněného nepotřebného odpadu se počne nasouvat nový názor a nové zkušenosti z nevědomí. Střet nového se starým není, neboť staré nemá šanci. Po válečných hrůzách, atomových výbuších a chemickém zamoření i se starou poničenou osobností je vše staré definitivně odstraněno ze scénáře života a nemá možnost se srovnávat s novými prvky ve vědomí. Proč je vše tak drastické a šokující? No právě proto, abychom se opět nevrátili zpět k původnímu scénáři života, s nímž jsme byli v poslední době tak hrubě nespokojeni. Nevědomí nám válečnými obrazy, atomovými bombami, chemickou válkou a později i částečnou změnou osobnosti dalo obrovský dar k budoucímu rozkvětu, k vedení mocnými archetypy. Po překonání hraničního pásma mezi zničeným starým světem a novým dosud neobjeveným, nacházíme nejbližší možné světy. Jedna sféra je říší smrti a lidských duchů a druhá sféra patří therianthropům a zvířecím duchům.

    Archetyp Témata zničení světa se v mnohém nápadně shoduje s vizemi a sny mnohých tzv. schizofrenních a neurotických pacientů, které společnost „normálních“ vytlačila do nepřípustného stavu pro společnost a nazvala jejich vize nemocí jen proto, že nepochopila jejich význam pro jedince i společnost. Současná psychologie (až na několik světlých výjimek) se snaží u svých pacientů vize a sny archetypu Témata zničení světa zastavit a potlačit, panicky se bojí průlomu nevědomí do vědomých procesů a soudíce podle své tzv. normálnosti zařazují tento zákonitý proces do sféry patologických jevů.

Obsah archetypu Témata zničení světa:

 1.  Atomová válka, totální válka, nutný odchod do podzemí, okupace, koncentrační tábory
 2.  Chemická válka, stavy po chemickém zamoření, ekologické katastrofy
 3.  Sféra duchů zemřelých
 4.  Sféra therianthropů a zvířecích duchů

Schéma archetypu Témata zničení světa:

 1. Ničení starého světa, apokalyptické vize
 2. Útěk z ničeného světa
 3. Rozhraní starého zničeného a nového nepoznaného světa
 4. Dobrovolné opuštění pohraniční oblasti
 5. Ukázka vědomé a nevědomé části
 6. Rozpoznání cesty z archetypu TZS a úspěšné plánování změn
 7. Apokalypsou zničená osobnost se počíná uzdravovat na nových základech
 8. Sféra therianthropů a zvířecích duchů
 9. Sféra duchů zemřelých
 10. Návraty do starého zničeného světa se stále se zvyšující indiferentností

    Nevědomí přichází na pomoc, slyší hlas volajícího a nalézá v podvědomí staré už nepotřebné obrazy kdysi dokonalého světa, který tak krásně vyhovoval člověku žijícímu v mezích smyslově prožívaného světa. Nevědomí jako náš nejlepší kamarád a rádce udělá to, o co ho vnitřně žádáme, zničí to, co nyní ve své pozměněné podstatě odmítáme. Nestačí tyto staré „obrazy“ odnést na půdu či do sklepa, neboť odtud by se mohly za čas vrátit a opět uvádět člověka v nikdy nekončící matení. Tyto „obrazy“ je nutno zničit, a to s takovou rychlostí a vehemencí, s jakou jsme je odmítali přijímat za své vlastní. Nejúčinnějším prostředkem hromadného ničení jsou atomové či chemické zbraně a právě tento arsenál se objevuje v našich snech a vizích, aby zničil nechtěné a vytvořil prostor pro ideální svět, ač nevíme, jak má vlastně vypadat. Do „vakua“ po vytěsněném „starém světě“ musí přijít nový fenomén, stejně jako do rozbité žárovky vnikne na místo vakua vzduch. Tak přicházejí z okolních i vzdálenějších sfér (ve frekvenčním rozlišení) obrazy netušených světů a bytostí. Nevědomí nám pošle část toho, co jsme doposud potlačovali v hloubi svého podvědomí pod příkrovem materiálního pachtění se za smyslovými požitky. Sféry jiných světů nejsou jen kolem nás, ale jsou i v nás (zákon Herma Trismegista: „Jak uvnitř, tak vně!“), a proto je můžeme vědomě zachytávat a rozpoznávat ve svých snech a vizích, neboť jsou součástí nás samých. Pouze na našem intelektuálním a bytostném zaměření záleží, jaké obrazy budeme ze svého nitra schopni čerpat. Pokud budeme zaměřeni na fenomény smrti a duchů, je zákonité, že právě tato sféra bude naším vnitřním chtěním přitahována. Archetyp sahá hluboko do mytologie lidských dějin, proto se mohou vynořit i zvířecí duchové a therianthropové jako duchovní průvodci. Pak si vzpomeneme na šamany přírodních národů, o kterých jsme kdysi slýchávali, že právě spojení s těmito duchy zajišťovalo spokojené žití na hmotné pláni světa pro celé společenství.


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.