Snář sebepoznání

Kabel

  • pokud jsou kabely na svém místě jako elektrické vedení, součásti elektrických zařízení, pak jimi proudí emoce od jednoho člověka k druhému stejně jako elektrický proud z elektrárny ke spotřebiči
  • čím je kabel kratší a čím má menší průměr, tím méně emocí se do něj naindukuje, a tím je méně nebezpečný
  • krátký, většinou silný kabel nebo jeden z konců dlouhého: může znázorňovat falus a sexuální touhu
  • zapojit do zařízení: navázání citového vztahu s určitým člověkem; při křiku, jiskření či elektrické ráně se může jednat o varovný sen před takovým vztahem
  • zkratovat, uzemnit: snící zpřetrhá citovou vazbu s některým člověkem ve svém okolí
  • doutnající, hořící: některý z činů snícího vytvořil nebezpečné napětí mezi osobami v jeho okolí