Snář sebepoznání

Kamna

 • jsou barometrem vztahů snícího s okolím a ve vyšším slova smyslu jsou alegorií bytostného stavu
 • hřející: příjemné vztahy s okolím a poklidné období bez vyhraněných emocí
 • vyhaslá: ochlazení vztahu s lidmi, kteří měli s kamny co do činění
 • studená: emocionální chlad; studená kamna bývají „magnetem“ pro pudové symboly a personifikace proto, aby došlo k odstranění emocionálního chladu (stav emocionálního chladu je žádoucí jedině tehdy, pokud snící přetrvává v době snění na duchovní rovině)
 • spálit se o kamna: bolestný zážitek z přespříliš těsných emočních vazeb s druhými lidmi (většinou se týká partnerských nebo rodinných vztahů)
 • znázorňují cosi vnitřního, neboť jsou uvnitř domu, který představuje celistvého člověka; podle umístění kamen (půda, obývací pokoj, koupelna, sklep a podobně) můžeme usuzovat, která část je námi podvědomě vyzdvihována
 • kouřící: nekvalitní zpracování vlastních emocí, proto je třeba lépe a soustředěněji odstraňovat negativa ze své mysli; další podrobnosti viz dým
 • spalovat v kamnech dřevo: velice kladný symbol, neboť potvrzuje snahu snícího zlikvidovat právě tu část sebe samého, jež ho váže k živočišnosti přírody v touze dosáhnout plného prožitku na citové rovině; častá frekvence topení dřevem svědčí o kvalitní práci snícího na sobě samém
 • pálit v kamnech papír: zbavování se zbytečných, převážně pudových myšlenek
 • pálit předměty v kamnech: likvidace nepotřebné náplně mysli, proto je dobré spalovat hlavně pudové symboly
 • elektrická, akumulační: na rozdíl od klasických nespalují pudové symboly (například dříví), ale svou sílu čerpají z citů, proto jako elektrický spotřebič symbolizují jednoho z účastníků mezilidských vztahů (většinou snícího)
 • plynová: vědomé zaměření duchovních myšlenek (plyn jako obsah vzdušného elementu) podněcuje kladné vztahy snícího s jeho okolím
 • čistit: snaha o kvalitnější spalování pudových symbolů a závislostí; pokud se snící při čištění umaže od sazí, pak jednoznačně nezvládl poslední období procesu sebezdokonalování a ponese nemilé následky některého emočně vyhraněného vztahu
 • s výjimečnými symboly světla a ohně: v těchto krásných snech mohou vyjadřovat vnitřní stav duše a zažehnutí ohně v duchovním srdci (více o tomto v archetypu Self)