Snář sebepoznání

Kanál

  • je dalším stěžejním symbolem archetypu Bazální perinatální matrice a zejména jeho třetí fáze, v níž představuje cestu rodícího se dítěte porodními kanály; jakmile se člověk dostane k této vzpomínce a ve snech s průplavy a kanály rozpozná vlastní porod, může s důvěrou doufat v poznání souvislostí mezi porodními zážitky a procesem sebezdokonalování
  • ve snech prochází zajímavým vývojem: nejprve kanál (stoku) ve snech registrujeme, pak zkoumáme a poté se do něj odvažujeme vstoupit, když pochopíme (byť podvědomě) souvislosti s porodem a znovu prožijeme porodní trauma (třeba jen v alegoriích), pak nalézáme v kanálu útočiště před nebezpečím snového světa (žel většinou se snící v této fázi schovává před citovými a duchovními personifikacemi), aby posléze kanál ve snech opustil význam stoky a vyjadřoval spíše plavební kanály, jejichž voda se v průběhu kladného vývoje sebepoznávání dramaticky čistí a koryta kanálů se betonují
  • omezující či ohrožující (nejčastěji pohyblivé stěny, podloží a strop), s nepříjemnými pocity, s napadením, s uvíznutím, úzký, být vlečen kanálem (nejčastěji k vratům či k výpusti), temný, kanál ústící do jeskyně nebo do oválné místnosti, s tekoucí vodou, krev nebo moč v kanále: zcela jednoznačně vzpomínka na drama porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí a je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
  • zavalený nebo s hromadou materiálu, s odpadky či se skládkou: symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu; více v archetypu Bazální perinatální matrice
  • kanál měnící se v bazén: pochopení alespoň části vlastního porodního procesu umožňuje snícímu vstup na citovou rovinu
  • krysa v kanále: popudy nutící snícího k sexuálním činům jsou schopné krátkodobě přežívat i v citech (stejně jako krysa ve vodě) a zde zasévat nutkání k sexuálním činům, ale dlouhodobý pobyt v citové oblasti je pro podvědomé nutkání k sexuálním činům smrtelné (krysa se utopí); další podrobnosti viz krysa
  • děti v kanále: kladný prvek v procesu poznávání, a pokud kanál ústí venku v přírodě mezi dětmi, pak je to náznak končícího poznávání procesu archetypu Bazální perinatální matrice
  • provaz či lano v kanálu: jednoznačně symbolické ztvárnění pupeční šňůry v jedné části porodu
  • víko kanálu otvírající se při zvláštní příležitosti, či jednou za dlouhé období: odpovídá zcela jednoznačně funkci děložního hrdla při samotném porodu
  • čistit: velice významná práce na vlastním sebezdokonalování, práce na odstranění vlády ega