Snář sebepoznání

Kancelář

  • symbol vzestupu, pádu i naděje na vylepšení stávajících životních podmínek ve všech rovinách vědomí (pudová, citová, duchovní) i v různých lidských činnostech (od práce přes zábavu až k vztahům)
  • často řeší problematiku podřízenosti a nadřízenosti, aby se snící v roli podřízeného před nikým neponižoval, a zase naopak v roli nadřízeného, aby se nad nikoho nepovyšoval
  • děje v kanceláři vstupují do konfliktních vztahů, aby byl snící připraven pro řešení podobných problémů v denním vědomí
  • realitní: možnost výrazného zisku, ale pouze při výrazných investicích a při plném nasazení
  • uklízet: snící odstraňuje morální nečistoty a někdy povyšuje prožitek snu na citovou rovinu
  • malovat: snaha o změnu náplně mysli – viz příslušná barva
  • v kanceláři se snící může zbavovat svých závislostí; jakmile dokáže závislosti zdárně likvidovat, může zažít nádherný fenomén proměny nižších symbolů ve vyšší (většinou pudových v citové)