Snář sebepoznání

Karty

 • bankovní, platební: viz platební karta
 • hrát či jen vidět: pouze pudová složka lidské duše se sníží ke snové karetní hře; je třeba si uvědomit, že karty, které má snící v ruce, znázorňují osud, jenž nemůže být vůlí člověka změněn
 • lidé, kteří spolu hrají karty: prohlubují vztahy mezi sebou, byť většinou na pudové rovině
 • s kým odmítáme karty hrát, s tím nechceme pokračovat společně životem (tento snový obraz často ukazuje definitivní završení rozchodu)
 • zaujetí do karetní hry: ukazuje, jak je hráč chtivý světa a smyslných zážitků
 • neznámé: neznámý osud
 • žolíkové: snící příliš spoléhá na šťastnou náhodu, která by mu ulehčila osud
 • vidět druhým lidem do karet: snícímu se podaří nahlédnout do osudu druhých lidí a odhadne děj příštích událostí v jejich životě
 • vyhrát: snová výhra demobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat prohra ve stejné nebo v podobné hře a nebo v oblasti, kterou tato hra v nevědomí představuje
 • prohrát: snová prohra mobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat výhra ve stejné nebo v podobné hře a nebo v oblasti, kterou tato hra v nevědomí představuje
 • tarotu: mají oproti běžným kartám zcela odlišný význam, neboť se vztahují k vnitřním procesům