Snář sebepoznání

Keř, křoví

  • je-li ze snu patrný druh keře, pak viz jednotlivý druh
  • pokud ovoce, které normálně roste na stromech (například jablka, třešně a podobně), roste na keřích, pak je tento symbol v podvědomí degradován a nemá na snícího takový vliv
  • pokud ovoce, které normálně roste na keřích (například angrešt, rybíz a podobně), roste na stromech, pak je tento symbol v podvědomí zesílen a má na snícího podstatně větší vliv
  • jakmile je keř upraven do jednoznačného tvaru (například koule, jehlan a podobně), pak viz jednotlivý tvar
  • pěstovat trnité keře: je třeba zamyslet se nad přístupem k vlastním negativním stránkám a pokusit se je zlepšit či rovnou odstranit
  • trnité křoví: odhaluje sexuální povahu útočiště pudových personifikací; další podrobnosti viz trn, osten
  • člověk skrývající se v křoví: jednoznačně pudová personifikace (pudový animus nebo pudová anima), která symbolizuje strach před světem nebo vyjadřuje obavu z odhalení negativních záměrů
  • zvířata skrývající se v křoví: zvířecí pudové personifikace