Snář sebepoznání

Klášter

  • je symbolem citové roviny, na níž by neměly existovat životaschopné pudy; po očištění mysli pomáhá vzestupu duše na duchovní rovinu vědomí
  • jakmile jsou na sen s klášterem vázány pudové symboly či sexuální narážky, pak snící degraduje vlastní citovou část
  • vstoupit do kláštera: požehnání života snícího
  • znát velmi dobře: velice kladné, neboť poznání citové roviny převážilo nad světskou náplní mysli
  • jakmile duchovní vědomí převáží nad citovým, pak je klášter zničen ohněm (většinou sopkou), vystupujícím z nitra země (alegorie nitra snícího), neboť citové musí být trvale nahrazené soucitem
  • ve vyšších fázích duchovního vývoje bývá klášter prostředím, v němž se odehrávají nádherné mystické proměny