Snář sebepoznání

Klečet

  • někdo klečí před snícím: samolibost a touha po nadřazeném postavení, ať už v jednotlivém vztahu (když jsou klečící osoby v rodinném či přátelském svazku) nebo ve společnosti (neznámí klečící)
  • před druhými lidmi: zesměšníte se
  • žena klečí před mužem nebo muž klečí před ženou: nejčastěji obraz vyjadřuje poddávání se protikladným pudovým personifikacím a pouze ojediněle citovým personifikacím, přičemž i tento symbol bývá později degradován na pudovou rovinu
  • strach či bolest přinutí člověka pokleknout (nikoliv před lidmi): nevědomí učí snícího pokoře a dává mu tak, byť chvilkově, „ochutnat“ svobodu v nepřipoutanosti a zapomenutí na trvalou nadvládu ega
  • v kostele či před jinými duchovními symboly: snící se vzdává ega a nalézá tak potřebnou pokoru, tak může v odosobnění najít to nejsprávnější řešení složité životní situace
  • snící klečí a je současně urážen a ponižován druhými lidmi: jakmile snící v tomto snovém obrazu nalezne schopnost dokonalého sebeovládání a soucit s nevědomými lidmi, kteří mu zaslepeně ubližují, pak může neochvějně kráčet k mystické smrti*79 a znovuzrození