Snář sebepoznání

Klenot

  • symbolizuje bytostný stav snícího, proto je velice pozitivní vidět či vlastnit klenoty zářící a velkolepé
  • koruna: znak vyvolených
  • žezlo: znak moci
  • čistit: snící překonal ego, nalezl svou skutečnou individualitu a nyní její skvostnou nádheru dále objevuje; vždy je klenot doplněn křížem, mandalou*21 či jiným obrazcem, který napovídá další směr bytostného vývoje
  • ztratit, prodat: velice negativní symbol potvrzuje prohlubující se krizi, protože se snící zbavuje možnosti rozpoznat vlastní bytostný stav
  • další podobné symboly, které může klenot obsahovat: viz diamant, viz briliant, viz drahokam, viz polodrahokam
  • ve smyslu šperk: viz šperk