Snář sebepoznání

Koleno

  • kolena přitažená k bradě (viděná u druhých či vlastní): významná pomoc ke správnému proudění životní energie v těle (podobný význam viz klubíčko)
  • jako objekt sexuálního zájmu: takové snové představy odhalí skryté touhy a zahalené vášně snícího stejně jako jeho vnitřní konflikt na pudové rovině
  • klečet na kolenou, padat na kolena: viz klečet
  • neohebné, oteklé, zraněné: stagnace, jež je způsobena nepružnou myslí snícího; psychický blok a neochota zdolávat překážky
  • bolest v kolenou: psychický blok, který je nutné rychle odstranit, jinak dojde k nepříjemné stagnaci
  • chodit po kolenou: vnitřní pokora, jež snícího ochraňuje před pýchou
  • vidět na druhých podlamující se kolena: možnost nečekaného zisku
  • snícímu se podlamují kolena: přeceňujete své síly a schopnosti