Snář sebepoznání

Kolo

 • jízdní: viz jízdní kolo a viz cyklistika
 • ruské: viz kolotoč
 • mlýnské: viz mlýnské kolo
 • kola, kolečka, kroužky, kruhové tvary: mají za úkol přivést snícího k pochopení principu jednoty
 • ozubené jako součást soukolí či soustrojí: symbolizuje osudy jednotlivých lidí, osudy, jež přesně zapadají do sebe a včleňují se do karmického kola znovuvtělování*75
 • zvětšující se: nevědomí snícímu na zvětšenině ukazuje i ta nejjemnější znamení, aby dospěl k poznání
 • kola a kruhové tvary: často osvobozují mysl snícího od falických symbolů
 • tříkolky: představuje chápání jednoho z aspektů trojjedinosti*74
 • jako ústřední symbol snového obrazu nebo znaku: směřování vědomí snícího k principům jednoty
 • nasadit řetěz na kolo: snící aktivně vstupuje do procesu plnění karmických dluhů, což je předzvěstí závažných (často bolestných) událostí, které však ve svém důsledku snícímu výrazně pomohou na cestě sebepoznání
 • otáčející i statické (často s obrazy běžného života): představuje karmu*26 a všechny faktory udržující bytost právě v  kole znovuvtělování (čas, prostor, osud, protiklady); cestou od okraje kola, v němž často dochází k závrati z rychlosti otáčení, lze pochopit symboly postupného sjednocování a v samotném středu nalézt „bezčasový“ bod, v němž se hroutí všechny představy, bod zlomu, ze kterého lze vše vidět pouze v absolutní jednotě bez protikladů
 • dobrovolně a vlastními silami se pohybovat dokola (v kruhu): velice kladné, neboť snící je bytostně vtažen a později i ztotožněn se symbolem kruhu, ale ani zde není odpočinku, protože by se snící měl dále snažit i podvědomě pochopit a poté vědomím překročit hranici projeveného světa
 • další podobný symbol viz kruh