Snář sebepoznání

Komár

  • útočí na člověka, který se snaží oprostit od osobnosti, takže je zřejmé, že nejčastějším objektem snových komárů je člověk právě přebývající na snové citové rovině
  • nepřítelem pudového symbolu komára je světlo (poznání), zatímco plášť tmy (nevědomost) nejvíce nahrává jeho „krvelačnému“ jednání v mysli snícího (snové tělo)
  • přemnožení komárů: je způsobeno odlivem citu (ústup vodní hladiny ve prospěch bažiny)
  • být poštípán komáry: budete muset nést důsledky smyslového myšlení
  • další podrobnosti viz hmyz