Snář sebepoznání

Komín

  • je jedním z nejsilnějších falických symbolů
  • tanec kolem komínu: oslava vlastní sexuality a poddání se pudovým obsahům vlastního nitra
  • strkat nebo házet předměty do komína: alegorie soulože
  • kouř vycházející z komína: viz dým
  • čistit komín od sazí: snaha o kvalitnější spalování pudových symbolů a závislostí; pokud se snící při čištění umaže od sazí, pak jednoznačně nezvládl poslední období procesu sebezdokonalování, morálně pochybil a ponese nemilé následky některého emočně vyhraněného vztahu
  • tovární: je ústředním prvkem celé továrny a ukazuje, že z vlastností snícího nejvíce vystupuje sexualita a sexuální chtění
  • padající, zřícený: oslabená moc pudů nad vědomím snícího, přičemž velikost padajícího komína ukazuje, jak velký díl sexuality dostal snící pod vědomou kontrolu
  • zpočátku práce s vnitřními bytostnými tlaky vidíme ve snech komíny zvenčí, ale jakmile se nám podaří ovládat z podvědomí vycházející chtění, začneme komíny vidět zevnitř
  • odstřelit tovární komín: významné vítězství vůle člověka nad podvědomým sexuálním chtěním a jednoznačné směřování do vyšších rovin prožívání (takový sen bývá důsledkem správně žitého celibátu)