Snář sebepoznání

Končetina

  • uvědomit si jednu (kteroukoliv) končetinu: mužský pohlavní úd
  • ztráta končetiny: strach z kastrace (týká se i žen, neboť „kastrační sny“ jsou vlastní celému lidstvu)
  • uvědomit si dvě končetiny: dualita, princip protikladů (sjednocování protikladů popisuje archetyp Anima – Animus a ve vyšší fázi také archetyp Coniunctio)
  • strnulost, nehybnost či ochrnutí jediné končetiny: zatímco mužům nevědomí tímto způsobem ukazuje obavu ze sexuálního selhání či rovnou strach z impotence, ženy takový sen připravuje na možné partnerovo selhání
  • končetiny zvířat: mají ve snech stejný význam jako lidské, jen je u nich zesílena pudová podstata