Snář sebepoznání

Kouření

  • vidět kouřit druhé: nemělo by být motivujícím prvkem pro zapálení si cigarety a už vůbec by kouření nemělo být nenávistně odsuzováno a potíráno, neboť obě tyto činnosti signalizují stále živou závislost; tato závislost se týká i nekuřáků, kteří nenávidí kuřáky a kouření, a tak se snaží tuto vlastnost*24 (závislost) nenávistí ze svého nitra vymýtit
  • vidět kouřit druhé a nereflektovat na to: snící se učí toleranci
  • často doplňují další závislosti a negativní vlastnosti, čímž nevědomí ukazuje snícímu problémy, kterých se bude muset do budoucnosti ve vlastním zájmu a pro klid duše zbavit
  • kouřit na místech, kde je to zakázané: snící hledá odvahu nést následky svých pochybení a současně hledá vnitřní sílu pro boj s touto závislostí
  • týká se i skutečných osob, které jsou v běžném životě nekuřáci (například otec snícího je nekuřák a abstinent, ve snu kouří a pije): nevědomí tímto obrazem degraduje ve snu zidealizovaného člověka jako nezodpovědného, aby se snící vymanil z jeho vlivu a vydal se vlastní cestou
  • zakouřený prostor, dým z cigaret: symbolizuje nedokonale uskutečněnou proměnu falického symbolu cigarety, a tedy je jednoznačnou vlastností pudové roviny prožívání; další podrobnosti viz dým
  • odvětrávat zakouřené místnosti: snící aktivně pracuje na odstraňování závislosti kouření
  • kouřící děti: představují kořen závislosti a většinou je obraz doplněn dalšími závislostmi, z nichž můžeme vytušit, se kterými se závislost kouření proplétá
  • je velice překvapivé, že někdy kouří citové a dokonce i duchovní personifikace a to jen proto, aby snící posílil toleranci vůči závislostem pro budoucí ideální indiferentní přístup (tehdy se závislosti definitivně zbavil); pro vyrovnání se s fenoménem závislosti kouření je nutné dopracovat se k indiferenci se všemi obrazy a následky kouření, neboť to je jediná cesta z osidel závislosti