Snář sebepoznání

Kouzelník, kouzelnice

  • symbolizuje rozvíjení intuice*64 s nahlédnutím do vnitřního světa, však velkou nevýhodou je vůdčí role ega
  • v negativním smyslu snové kouzelné schopnosti muže přicházejí s nepřiměřeným posílením animy a snové kouzelné schopnosti ženy přicházejí s nepřiměřeným posílením anima
  • být: snícím nesené vlastnosti signalizují značné nebezpečí uvíznutí v archetypu Poklad, neboť neočištěná individualita dostala velkou moc bez náležité morální a duchovní úrovně (více o tomto možném pádu v archetypu Poklad)
  • občas mohou mít vztah k archetypům Otce a Matky (viz archetyp Otec – Matka)
  • kouzelnický uzel, který po zatažení zmizí: je znázorněním iluze a pomíjivosti (zejména ve vztahu k problémům)
  • magie má moc nad pudovým, ale nemá žádnou moc nad city, dokonce city mohou magii ničit, neboť magie a schopnost řízené imaginace patří na duchovní rovinu a sestoupením na rovinu citovou ztrácíme schopnost magických úkonů, které nyní leží o rovinu výše; podobnost s mnoha pohádkami není náhodná (více o roli magie v nevědomí a magických schopnostech člověka v archetypu Řízená imaginace)