Snář sebepoznání

Krást

  • sám: velice negativní čin, který snícího posouvá do jedné z nejnižších pudových rovin
  • zloděj či zlodějka je pudový animus či pudová anima
  • oblečení: podvědomá snaha vyzdvihnout právě tu část, jež se váže k personifikaci zloděje (například: když zlodějem oblečení je umělec, snící se podvědomě snaží povýšit svou osobnost v očích druhých o umělecké ambice)
  • být okraden: člověk, žijící citový život a směřující k životu duchovnímu, by měl snové zloděje vítat, neboť kromě toho, že jej připravují o zbytečné věci a připoutanost k nim, dávají snícímu možnost zbavovat se závislostí a platit karmické dluhy; navíc má snové okradení jednu neocenitelnou výhodu, neboť splněním karmického dluhu s odpuštěním snovému zloději zaručí, že jej snící nebude muset opakovat v běžném denním vědomí, kde okradení nemusí mít tak pomíjivý charakter (více o tomto v kapitole Psychologie snu); snící by měl pochopit, že každý svůj prohřešek minulosti bude muset odčinit přesně podle základních zákonů života i slov Ježíše Krista: "Zaplatíš své dluhy do posledního haléře."