Snář sebepoznání

Kritika

  • kritizovat sám: kritika vychází z přesvědčení, že snící zná to jedině správné, čímž posiluje svou pýchu a ego
  • být kritizován: snící by si měl uvědomit, že takováto kritika vychází z nevědomí, které je jeho nejlepším přítelem, proto by měl každou takovou kritiku brát vážně a pokusit se odstranit kritizované ze svého jednání
  • jakmile si při kritice druhých snící uvědomí vlastní chyby a s kritikou skončí, pak kráčí ke klidu a míru v duši, neboť tímto obrazem přenáší pozornost z vnějšího jevového světa do vlastního nitra na své závislosti a své negativní vlastnosti, které bude moci poznáním jejich podstaty odstranit
  • vnitřní hlas kritizující snícího: jeden z velice užitečných darů archetypu Moudrý stařec je důsledkem dřívějšího zvnitřnění a předpokladem dobrodružné cesty přes archetypy vnitřních kruhů nevědomí (viz kapitola Mapa nevědomí v knize Tajemství řádu nevědomí) až k realizaci*68 (uskutečnění)